Ieguldījumi materiālajos aktīvos Sporta un atpūtas bāzē „Jaunais Dinamietis"

Biedrība “Jaunais Dinamietis” ar Eiropas Lauksamniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» līdzfinansēto projektu Nr.20-01-AL15-A019.2103-000011 "Ieguldījumi materiālajos aktīvos Sporta un atpūtas bāzē „Jaunais Dinamietis"" ir veicis 2021.gada 20.maijā pārvietojama karkasa - tenta telts iegādi un uzstādīšanu.

Projekta mērķis: izveidojot sporta pasākumu tenta-angāru, attīstīt aktīvās atpūtas tūrisma nozari VRG teritorijā un 3.gadā pēc projekta īstenošanas sasniegt apgrozījumu 50850 EUR apmērā, kā arī radīt papildus vienu normāla darba laika darbavietu.

Projekta Nr.20-01-AL15-A019.2103-000011 attiecināmās izmaksas ir 14458,58 EUR, no tām 60% jeb 8675,15 EUR ir publiskais jeb ELFLA finansējums un 40% jeb 5783,43 EUR ir projekta privātais finansējums.

Vieta: Sporta un atpūtas bāzē “Jaunais Dinamietis”, „Rogs”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622

Informāciju sagatavoja BDR „Jaunais Dinamietis” valdes priekšsēdētāja Ligija Varfolomejeva, tālr. 26409809

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Ieteikt:
 

Kalendārs

     

    Mēs iesakam